Orezivanje stabala

Primjetili ste da zdravlje vašeg starog drva ne ide na bolje?

Orezivanje stabala je posao koji ne treba obavljati svake godine. Ipak, preporučljivo je orezivati drva kad se pojave suhe grane. Orezivanje drveća je također potrebno ako primjetite da neke grane prijete sigurnosti ljudi ili imovine.

Još jedan razlog za orezivanje drveća je uklanjanje grana koje smetaju skladnom obliku drva ili koje krivo rastu. Također, drva koja dugo nisu orezana mogu razviti razne bolesti zbog ne dovoljne prozračenosti i prosvjetljenosti krošne.

Naša tvrtka obavlja orezivanje stabala, tako što se zaposlenici penju na drvo špagama. Orezivanje obavljamo motornom ili ručnom pilom, ovisno o debljini grana.

Kada treba orezivati drveće?

Postoje 3 glavna razloga za orezivanje:

Orezivanje za bolje zdravlje drveća

– Orezujte kad vidite da se grane trljaju jedna u drugu

– Orezujte da bi maknuli suhe ili umiruće grane, oštećene od vremenskih prilika, životinja, štetočina ili drugih mehaničkih uzroka

– Orezujte novonastale male grančice

Orezivanje kao redovito održavanje stabala

– Orezujte kako bi potaknuli rast cvjetova i voća

– Orezujte da bi progusnuli živu ogradu

– Orezujte da bi održali oblik drva

Orezivanje hrasta

Orezujte da bi poboljšali izgled

Za većinu okućnica, prirodni oblik biljke je najbolji. Izbjegavajte orezivati u tjesne geometrijske oblike koji smanjuju cvat osim u slučaju kada trebate ograničiti biljku. Kada je biljka pravilno orezana, na prvi se pogled uopće ne primjeti da je orezana! Orezujte kako bi:

– održitali izgled i veličinu biljke

– održali crnogoricu gustu i grmovitu

– uklonili ne željene grane, vodopije i grane koje narušavaju vizualni dojam

Orezujte za sigurnost ljudi i imovine

– Uklonite mrtve grane

– Srušite opasno drveće

– Uklonite grane koje imaju premali ili preveliki kut naspram deblja, i koje vise nad parkiralištima, krovovima i trotoarima – svaka grana koja padne može ozljediti čovjeka ili napraviti štetu na imovini!

– Maknite grane koje smetaju rasvjeti, prometnim znakovima ili strujnim vodovima. NEMOJTE SAMI OREZIVATI OKO STRUJNIH KABELA! Za takve zadatke zovite HEP ili gradsko održavanje!

– Uklonjite grane koje smajuju preglednost na raskrižjima

– Iz sigurnosnih razloga uklnite grane koje smetaju ulazu u vaš dom.

Orezivanje počinje kod sadnje

Najbolja mjera za održavanje malih stabala je orezivanje. Ključno je potaknuti mlado drvo da razmije snažnu strukturu. Ako ne orzujete drvo od početka, kasnije će možda biti potrebno jače orezivanje.

Kod sadnje odrežite sve suhe grane i lišće. Također uklonite djelove napadnute od štetnika.

Nakon sadnje orezujte:

– Kako bi stvorili oblik drva, ali glavnu granu ne orezujte(vršnu)

– Grane koje se križaju

– Grane koje rastu prema središtu drva

– Kako drvo raste, pomalo orezujte donje grane kako bi podigli krošnju drva.